• slider_t1.jpg
  • slider_t2.jpg
  • slider_t3.jpg
  • slider_t4.jpg
  • slider_t5.jpg

Проектиране

Далев и Ко ООД има голям опит в проектирането и изграждането на фонтани (шадравани) с различна височина на струята и басейни с различна големи и форма.