Щампован бетон

Щампован бетон е термин, с който се свързват всички видове настилки и облицовки, които се изпълняват чрез отпечатване на щампа, шаблон върху оцветен пластичен бетон. Щампован бетон спомага за изключително умелата имитация на различни видове естествени строителни материали - естествен камък, скали, плочи, дърво и др. Технологията щампован бетон Ви предоставя богат избор от цветове и щампи, които да се съобразят с индивидуалния вкус на всеки клиент.
Чрез технологията на щампован бетон стандартният бетон се превръща в уникално декоративно изделие.
Като основен компонент се използува бетона, който е най-употребяваният и лесно достъпен строителен материал.
В сравнение с другите строителни техники, технологията на полагане на щампован бетон позволява бързо изпълнение на настилките и облицовките.
Тези преимущества са предпоставка щампованият бетон да се превърне в предпочитана техника за дизайнери и архитекти при проектирането и изпълнението на паркови алеи, търговски алеи, дворове, паркинги, гаражи, градини, басейни - пространства около басейни, заведения, механи, хотели, ресторанти, търговски обекти и др.
Ползват се различни методи на обработка, оцветяване и импрегниране при щампован бетон. Ползват се различни киселинни оцветявания, прозрачни или интегрирани сухи и течни оцветители, добавки против пързаляне и механично изтриване и много други.
 Технологията щампован бетон е подходящ за изработка на:
  - Настилки от щампован бетон;
  - Облицовки от щампован бетон;
  - Изкуствени скали и водопади от щампован бетон;

 

ГАЛЕРИЯ - ИЗКУСТВЕНИ СКАЛИ И ЩАМПОВАН БЕТОН